Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. 

UN Womens globala kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor i jämställdhetsfrågan. Vi har alla ett gemensamt ansvar i arbetet för att stoppa alla former av våld och diskriminering.

Sedan lanseringen 2014 har kampanjen fått stor medial spridning, bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN hösten 2014, där hon bjöd in män till att engagera sig i jämställdhetsfrågan. Se talet här

UN Women Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet, skolor och  idrottsföreningar för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. Vill du delta? Skriv under för HeForShe!

“Det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt.”

All förändring börjar med att någon agerar – skriv under du också!

 

”Jag backar #HeForShe för att jag vill att vi ska snacka mindre om vad #InteAllaMän gör och fokusera mer på vad #AllaMän kan göra. Jag vill se fler killar och män som tar itu med machokulturen och engagerar sig för jämställdhet – för vår egen och alla andras skull” 

Atilla Yoldas
Journalist, författare och aktivist 

 

Gästriklands Innebandyförbund och #HeForShe
Svensk innebandy tror på en jämställd idrott, på alla nivåer. Kvinnor och män, pojkar och flickor skall ha samma möjligheter och makt att påverka sin verksamhet och vardag. Genom att bli jämställda och nå idrottens nyckeltal med jämställda beslutande forum, både på aktivitets och organisationsnivå berikar vi svensk idrottsrörelse.
Genom att skapa förebilder där tjejer lyfts fram och blir förebilder för andra tjejer inspirerar vi varandra till ökat idrottsintresse som främjar folkhälsan. Oavsett om det gäller dig som spelare, ledare eller domare. Genom stöttande och inspirerande tjejträningar, prova-på besök i förening, träningar och träffar över föreningsgränser och utbildningar för ledare som leder tjejer vill Gästriklands Innebandyförbund genom projektet #InnebandyForAll bidra till att stärka kompetens och verktygslådan med fler aktiviteter för en jämställd värld.
HeForShe-rörelsen har prytt spelartröjor under SDF-SM både 2019 och 2020 något som också symboliserar det viktiga ställningstagandet genom #HeForShe där man tillsammans vill förbättra förutsättningar för ett jämlikt samhälle med avsikt att engagera fler inom idrotten. Att vara mer än en sport kräver engagemang, tålmodighet, inspiration och mod att testa. #InnebandyForAll är samlingsnamnet där alla CSR-frågor och projekt, delprojekt och satsningar kan paketeras, förberedas, genomföras och utvärderas.
– För Gästriklands Innebandyförbund betyder det jättemycket att en så stor aktör som UN Women Sverige med #HeForShe väljer att arbeta med oss. Vi tror på en stark central värdegrund där vi vill stötta UN Women Sverige i deras arbete med att arbeta för jämlikhet och likvärdiga förutsättningar. Vi vill bli fler tjejer i Innebandyn och stärka Innebandyns positionering när det gäller jämlikhet vilket gör att det faller sig naturligt att intensifiera vårt arbete.
”Vi är mer än en sport.”
– Jakob Westerlund,
Gästriklands Innebandyförbund.

Hammarby Fotboll är HeForShe ambassadörer

Hammarby Fotboll blev HeForShe-ambassadörer hösten 2015 och har sedan dess anammat och aktivt bedrivit ett jämställdhetsarbete utifrån HeForShe-kampanjens värdegrund. Hammarby har genom samtal om och ökad kunskap kring strukturer och könsnormer kunnat arbeta för en mer jämställd föreningskultur.
”För oss var det en självklarhet att ställa sig bakom initiativet HeForShe. Vi är en förening vars värdegrund bygger på att alla ska ha samma möjligheter och vi är stolta över att få samarbeta med UN Women Sverige i vårt jämställdhetsarbete.” – Stefan Billborn, tränare

Andersbergs IBK vill vara en innebandyförening som tar ställning för jämställdhet

En oerhört viktig pusselbit är då att flickor/kvinnor får samma förutsättningar och rättigheter som pojkar/män. Därför valde Andersbergs IBK herrar att sätta an tonen i föreningen genom att bli HeForShe hösten 2018. 
”Vi ställer oss tveklöst bakom UN Women nationell kommitté Sverige i deras arbete med att få en jämställd värld, där de nu rådande normerna behöver förändras för att flickor och kvinnor ska få samma rättigheter och förutsättningar som vi pojkar och män. Det fanns inga tveksamheter när idén om att bli HeForShe lanserades”, säger Johan Göransson, spelare i herrlaget.
Styrelsen i föreningen tycker att värdegrunden är oerhört viktig i synen på andra människor och välkomnar herrlagets engagemang för en jämställd värld. 
Om inte vi, vilka? Om inte nu, när?
Vi måste göra rätt för att visa alla unga vägen.