« Tillbaka till nyheter

Internationella mensdagen 28 MAJ

Publiceringsdatum: 28 maj 2023

Syftet med den internationella mensdagen är att motarbeta stigmat och tabun kring mens samt att uppmärksamma de orättvisor som existerar. Dagen syftar till att öka medvetenheten om menstruation, främja god menstruationshygien och belysa de utmaningar som många människor möter när det gäller menstruation runt om i världen.  

I många länder anses mensen fortfarande att vara skamligt och smutsigt. Detta leder till att ämnet sällan pratas om och flickor blir därmed helt oförberedda när de får sin första mens. Vissa kvinnor isoleras även under sin mens då de anses orena, vilket är en direkt kränkning mot deras mänskliga rättigheter.  

I världen finns det en utbredd brist på mensskydd. Flickor och kvinnor har inte tillgång till bindor och tamponger och måste istället använda ohygieniska skydd som ökar risken för infektioner. Hygien är a och o, speciellt under mensperioden. Ett enormt problem runt om i världen är att det finns en brist på både toaletter och rent vatten. Detta kan även vara fallet på skolor och arbetsplatser, vilket tvingar kvinnor och flickor att stanna hemma och missa utbildning och arbete för att kunna upprätthålla sin hygien. Hela samhället drabbas av att flickor och kvinnor hindras från att gå till skola och arbete, men även på grund av deras risk att drabbas för infektioner och sjukdomar.  

Under kriser och katastrofer tenderar flickor och kvinnor att drabbas hårdare. Ojämlikhet kring menstruation genereras av psykologiska, sociopolitiska och miljömässiga faktorer, och i nödsituationer kan hinder för menstruationshälsa förvärras av komplexiteten och längden på det akuta sammanhang där kvinnor och flickor lever. Om det inte tas upp och beaktas i genomförandet av katastrofhanteringen riskerar kvinnor och flickor att inte kunna tillgodose sina behov. 

UN Women arbetar för att ingen kvinna eller flicka ska hindras i livet på grund av sin menstruation. Detta innebär en värld där mens kan hanteras säkert, hygieniskt och utan skam. Vi vill säkerställa att alla människor, oavsett kön, ålder eller socioekonomisk bakgrund, har tillgång till trygga och hygieniska menstruationsprodukter och faciliteter.