« Tillbaka till nyheter

Internationella flyktingdagen

Publiceringsdatum: 20 jun 2019

Idag den 20 juni på internationella flyktingdagen vill vi uppmärksamma alla de miljontals människor runt om i världen som har tvingats fly från krig, förföljelse och våld.

Bangladesh
Ett av många flyktingläger är Balukhali, Cox Bazar i Bangladesh. Här bor närmare en miljon människor som tillhör Rohingya-minoriteten. Med de knappa resurser som finns är behovet av hjälp stort. En av många utmaningar är att tillgodose kvinnors särskilda behov, då kvinnor under flykt ofta drabbas extra hårt genom allt från sexuellt våld till livsfarliga hygienproblem vid menstruationer och förlossningar.

UN Women ger stöd
Med hjälp av insamlade medel och gåvor från er månadsgivare och företag har UN Women startat flera framgångsrika program i flyktinglägret som syftar till att stärka kvinnor på flera olika sätt.
Traumabearbetning och stöd för de som utsatts för könsbaserat våld, undervisning för kvinnor och flickor, arbete och utbildning i bland annat sömnad.

UN Women har också upprättat “Safe Spaces” områden där kvinnor, kan amma och ta hand om sina barn samt gå på toaletten ifred.

150 kronor kan förse en kvinna med ett ”Dignity-kit” med tvål, filt, kläder, menstruationsskydd, solenergilampa och miljövänliga briketter. Bli månadsgivare och stöd arbete i Cox Bazar.

Za’atari
Za’atari flyktingläger i Jordanien – ett av de länder som tagit emot den största tillströmningen av flyktingar från Syrien sedan kriget bröt ut 2012. UN Women upprättade tre oaser för kvinnor och flickor i flyktinglägret – säkra platser dit tusentals kvinnor vänder sig varje månad. Här får kvinnor en tillflyktsort där de erbjuds möjlighet till avlönat arbete, utbildning och hjälp med barnomsorg.

Programmet ”Cash for Work” ger kvinnor ekonomisk egenmakt genom möjligheten till avlönat arbete. I programmet ingår även information och skyddsinstanser mot sexuellt och könsbaserat våld.

”Safe Spaces” har upprättats i Mafraq, Ramtha, Irbid och Zarqa, där de kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt och könsbaserat våld får omfattande stöd och hjälp.

I lägret arbetas det även förebyggande med män och pojkar för att stoppa mäns våld mot kvinnor och flickor.

Stöd UN Womens arbete för kvinnors och flickors rättigheter genom att bli månadsgivare här.

När du varje månad skänker en gåva är du med och stödjer de program som UN Women driver världen över. Programmen syftar bland annat till att motverka våld mot kvinnor och flickor, öka kvinnors politiska deltagande, stärka kvinnors ekonomiska egenmakt samt säkra deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.