« Tillbaka till nyheter

International Day of Rural Women

Publiceringsdatum: 16 okt 2017

International Day of Rural Women den 15 oktober

Landsbygdens kvinnor utgör mer än en fjärdedel av världens befolkning. I många länder är just jordbruk den viktigaste inkomstkällan för kvinnor. Kvinnor föser sina byar med mat och utvecklar hållbara lösningar på klimatrelaterade jordbruksproblem. Ändå förvägras många kvinnor rätten att äga sin egen mark, har sämre tillgång till jordbruksinsatser, finansiering och teknologi.

I år är årets tema för International Day of Rural Women: Utmaningar och möjligheter i klimathållbara jordbruk för jämställdhet och ett stärkande av landsbygdens flickor och kvinnor.

Läs om årets tema här.