« Tillbaka till nyheter

Hur stärker vi FN:s värdegrundsbaserade ledarskap?

Publiceringsdatum: 15 jan 2024

UN Women Sverige deltog i en rundabordsdiskussion om FN:s ledarskap anordnad av Dag Hammarskjöld-fonden. Monica Sharma, som är en internationell expert i ledarskapsutveckling, inledde om hur ett transformativt ledarskap för hållbar och rättvis global utveckling kan se ut. Sharma har också lång bakgrund inom FN.

Frågor som diskuterades var bl.a.:

  • I tider av kriser och globala utmaningar hur kan vi stärka FN:s normativa ledarskap.
  • Hur kan olika aktörer – i sina roller – stärka FN och multilateralt inkluderande samarbete.

Dag Hammarskjöld-fonden kommer under 2024 att publicera sin tredje rapport om ledarskap genom och inom FN: ”The Art of UN Leadership”.

Dag Hammarskjöld Foundation – Dag Hammarskjöld Foundation (daghammarskjold.se)