« Tillbaka till nyheter

Fyra pelare ska vägleda framtida humanitära insatser till kvinnors fördel

Publiceringsdatum: 20 apr 2016

För att på ett effektivt sätt minska ojämlikhet och stärka kvinnors ekonomiska egenmakt i utsatta områden behövs en kombination av insatser inom fyra prioriterade områden. Det visar en studie som gjorts på initiativ av UN Womens Jämställdhetsfond.

Syftet med studien är att skapa evidensbaserad kunskap som kan användas i arbetet för att inkludera och inkorporera ett jämställdhets-perspektiv i utformandet av internationella krisinsatser.

Den nya studien utgår huvudsakligen från fyra program som startats mellan åren 2012-2015—ett i Guinea, två i Libanon och ett i Sudan. Resultaten från dessa program utgör grunden för de fyra pelare som lyfts fram som grundläggande områden dit insatser specifikt bör riktas i syfte att öka kvinnors inflytande och medbestämmande i frågor som rör deras ekonomi och liv i övrigt.

De fyra områdena som bör prioriteras enligt studien är produktiva resurser, institutionella resurser, personliga resurser och mellanmänskliga resurser. De är insatser som förbättrar möjligheter inom bland annat försörjning, personlig utveckling och bidrar till förbättrade relationer mellan individ och institutioner och även mellan individ och samhälle. Parallella framsteg inom de fyra områdena har visat sig stärka kvinnors inflytande och ekonomiska egenmakt i utsatta områden.

Forskning av detta slag skapar bättre förutsättningar för internationella hjälpinsatser och humanitärt arbete att verka inkluderande och jämställdhets-främjande. UN Womens Jämställdhetsfond stödjer kvinnoledda civilsamhällesprogram och initiativ i syfte att stärka kvinnors rättigheter i linje med länders egna strategier för utveckling och tillväxt.

Läs den ursprungliga artikeln här

Ta del av sammanställningen av den forskning som artikeln relaterar till här

Fotocredit: UN Women/N Shrestha