« Tillbaka till nyheter

FN:s kvinnokommission – en tillbakablick

Publiceringsdatum: 5 apr 2018

Kort efter FN:s grundande anordnades den första kvinnokommissionen i februari 1947. Fokusområdena för kvinnokommissionen år 1947-1962 var att formulera och standardisera internationella konventioner för att förändra diskriminerande lagstiftning samt värna om den globala medvetenheten om kvinnors rättigheter.

I framtagandet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheterna var kommissionen en stark motståndare mot att texten skulle referera till män som synonymt med mänskligheten.

Kommissionen utarbetade en tidig internationell konvention om kvinnors rättigheter; 1953 års ”Convention on the Political Rights of Women”, vilket var den första internationella lagstiftningen för att uppmärksamma och skydda kvinnors politiska rättigheter.

År 1957 togs ”Convention on the Nationality of Married Women” fram och år 1962 ”Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages” – båda konventionernas syfte var att skapa en internationell standardiserad lagstiftning om kvinnors rättigheter i äktenskap.

För att driva arbetet om att internationellt standardisera kvinnors rättigheter skrevs år 1963 ”Declaration on the Elimination of Discrimination against Women” fram, som Generalförsamlingen antog år 1967. Strax därefter påbörjades arbetet med kvinnokonventionen, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979, som trädde i kraft år 1981.

Mer information om kvinnokonventionen finner du här!

Foto: UN Photo/MB