« Tillbaka till nyheter

Flickors situation i världen: Flickdagen 11 oktober

Publiceringsdatum: 11 okt 2023

Idag uppmärksammar vi FN:s Internationella Flickdagen, en dag som belyser flickors aktörskap och den särskilda sårbarheten som flickor möter globalt.   

”Flickor och unga kvinnor är viktiga aktörer för förändring i samhället. Vi ser det i allt från klimatarbetet till hur de står i första ledet i det som kallats den feministiska revolutionen i Iran. I UN Womens initiativ Generation Equality har vi särskilt fokus på den nya generationens jämställdhetsaktörer som drivande i arbetet med global jämställdhet”, säger UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin.  

Flickor blir ofta dubbelt diskriminerade – både på grund av sitt kön och sin ålder. Mönstret måste brytas och satsningarna på flickors aktörskap och ledarskap måste öka. Trots att regeringar, beslutsfattare och allmänheten har vidtagit åtgärder för att uppmärksamma och förbättra flickors situation kvarstår en rad utmaningar som har förstärkts av aktuella kriser. Klimatförändringar, konflikter och humanitära katastrofer drabbar marginaliserade grupper hårt, inte minst flickor.

Flickor över hela världen står fortfarande inför betydande hinder när det gäller deras rätt till utbildning, fysisk och psykisk hälsa samt de skydd som behövs för ett liv utan våld. Pandemin försämrade dessutom deras situation och har underminerat viktiga framsteg som gjorts under det senaste decenniet.  

Just nu befinner vi oss halvvägs till uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Den senaste FN-rapporten, som släpptes den 5 september 2023, visar visserligen positiva framsteg för de 17 målen gällande jämställdhet inom områden som flickors utbildning, minskad mödradödlighet och färre könsskillnader i fråga om osäker livsmedelsförsörjning. Men om vi inte ökar investeringarna i jämställdhet riskerar Agenda 2030 för hållbar utveckling att inte förverkligas.  

Runt om i världen ser vi hur flickor berövas sina mänskliga rättigheter. Inte minst i Afghanistan, där kvinnor och flickor nu levt under talibanernas styre i över två år. Flickor över sjätte klass har helt förbjudits från att gå i skolan och nekas dessutom tillgång till arbete. Unga kvinnor och flickor i Afghanistan är fångar i sina hem, exkluderade från verkligheten och förbjudna från att träffa människor utanför sin närmsta familj. Detta har nu även resulterat i att självmord och psykisk ohälsa ökat markant bland flickor och unga kvinnor i Afghanistan. Denna kris har nyligen uppmärksammats av UN Womens högsta chef Sima Bahous tillsammans med UNAMA (FN:s mission i Afghanistan) och IOM (FN:s migrationsorganisation). I ett tal till FN:s säkerhetsråd uppmanar Bahous till kraftigare investeringar globalt. 

De samhälleliga värderingar som i många länder råder kring flickor och deras lägre status i jämförelse med pojkar får många negativa konsekvenser. Data från FN för år 2022 visar att flickor oftare än pojkar blir offer för sexuell exploatering (hela 72 procent av upptäckta fall). Flickor blir också bortgifta med betydligt äldre män än de själva. FN:s siffror från år 2022 visar att barnäktenskap idag drabbar 650 miljoner tonåringar och flickor världen över innan de har fyllt 18 år. Trots att barnäktenskap förekommer både bland flickor och pojkar, löper flickor fem gånger större risk att falla offer för barnäktenskap.  

Barnäktenskap leder ofta till social isolering, avbruten skolgång och ökad risk för våld i hemmet. Barnäktenskap är inte endast en traumatisk upplevelse som berövar barn rätten till sin barndom, utan leder också till att flickor blir gravida i tidig ålder.  I denna dystopiska värld måste vi alla bidra och göra skillnad, inte minst när det gäller att försvara och stå upp för flickors rättigheter. Därför är det viktigt att vi tillsammans bidrar för att förbättra situationen för de som inte har samma möjlighet.  

UN Women arbetar för att stärka global jämställdhet och mot alla former av våld mot flickor och kvinnor runt om i världen. Vi arbetar med att skapa säkra och trygga platser för kvinnor och flickor och stödjer kvinnorättsorganisationer och deras arbete på plats.   

Skänk en gåva till flickorna i Afghanistan här. Tillsammans gör vi skillnad. 

Foto/photo: UN Women/Olguta Anghel