« Tillbaka till nyheter

Flickor i Sydafrika bekämpar våld med fotboll

Publiceringsdatum: 4 jun 2015

Kayelitsha är en av de största kåkstäderna i Kapstaden där HIV, aids och fattigdom är en del av vardagen. Organisationen Grassroot Soccer startade projektet SKILLZ Street programme som syftar till att informera, inspirera och stärka unga flickor med fotboll som verktyg. Projektet är finansierat av United Nations Trust Fund to End Violence Against Women (UNTF) och har ett särskilt fokus på föräldralösa flickor, då det är högre risk för dem att utsättas för HIV än unga föräldralösa pojkar. Kayelitsha är en av kåkstäderna där projektet haft stor framgång.

Under år 2014-2015 har så när som på 3000 föräldralösa flickor i åldern 10-14 deltagit i SKILLZ Street programme. Förutom att spela fotboll får deltagarna tillgång till information om egenmakt, sexuell och reproduktiv hälsa samt medicinsk, juridisk och psykologisk rådgivning. Flickorna, som i vanliga fall befinner sig i en hård vardag, upplever tiden på fotbollsplanen som säker och fridfull. Många av deltagarna har ett långvarigt engagemang och flera av flickorna har själva blivit tränare.

Projektet arrangerar turneringar och matcher som vid vissa tillfällen inkluderar pojkar för att engagera dem i kampen mot våld mot kvinnor. Då fotboll visat sig vara ett effektivt verktyg i att förebygga våld planerar Grassroot Soccer att expandera sin verksamhet för att nå ut och inspirera ännu fler ungdomar. Organisationen hoppas kunna nå ut till över 5600 föräldralösa flickor i fem regioner i Sydafrika under år 2016.

Läs hela artikeln på engelska här

Foto: UN Women/Karin Schermbrucker