« Tillbaka till nyheter

Fem saker vi har kvinnor att tacka för på Mors dag

Publiceringsdatum: 21 maj 2019

 1. Våra liv
Att vara gravid och föda barn leder ofta till svåra komplikationer för kvinnor världen över.
Varje dag dör ungefär 830 kvinnor av orsaker som är kopplade till graviditet eller förlossning och som hade kunnat undvikas.
Att få kvalitativ vård innan, under och efter en förlossning är i många fall livsavgörande.
Liberia är ett av de länder i världen med högst mödradödlighet. På Bodowhea-kliniken fanns det förut ingen belysning, och barnmorskorna var tvungna att använda sig av lamporna på sina mobiltelefoner när de arbetade på natten.

”Jag får hålla telefonen i munnen när jag arbetar. Att arbeta på natten är nästan omöjligt”, förklarade Lorina Karway, barnmorska på kliniken.

UN Women har nu varit med och installerat belysning på 26 hälsocenter och fem mödravårdslokaler på Liberias landsbygd, bland annat på Bodowhea-kliniken. Belysningen drivs av solenergi och fungerar även under extrema väderförhållanden.
”…för oss anställda betyder belysningen att vi kan ta bättre hand om patienterna”, säger Lorina.
2. Vår utbildning
Mammor runt om i världen kämpar hårt för att deras barn ska få en utbildning, eftersom det är ett viktigt steg i att komma ur fattigdom och skapa lika möjligheter för flickor och pojkar.

UN Women stöttar mammor som Dorothee från Kamerun. Hon är jordbrukare och arbetar från tidig morgon till sen kväll alla dagar i veckan.

Efter att ha deltagit i en av UN Womens lokala utbildningar i att driva och starta företag har hon nu öppnat en ”call box” – en slags betaltelefon. Telefonen drivs av solpaneler och fungerar även när elektriciteten i byn försvinner. Tack vare sin nya verksamhet har Dorothee fått en ökad inkomst och har råd att låta sin dotter gå i skolan.

”Jag jobbar hårt för att min dotter ska kunna få det som jag aldrig fick…Jag vill att hon ska kunna studera så mycket hon vill, få högsta möjliga utbildning och få ett bra jobb”, berättar Dorothee.

3. Deras obetalda arbete
Kvinnor världen över tjänar generellt sett mindre än män, och när kvinnor får barn ökar gapet ytterligare. Att föda och ta hand om barn minskar både kvinnors inkomst och karriärmöjligheter.

Kvinnor utför 2,6 gånger mer obetalt hushållsarbete och barnomsorg än män. För att hinna med arbetet i hemmet tvingas många kvinnor nöja sig med deltidsarbeten, tillfälliga anställningar, underbetalda arbeten och arbeten inom den informella sektorn. Det leder i sin tur till att den ekonomiska ojämlikheten blir ännu större.

Att ta hand om barn, laga mat, städa och utföra annat hushållsarbete är dock nödvändigt för att länders hushåll och ekonomier ska kunna fungera.

”Teoretiskt sett borde denna typ av arbete räknas som en del av ett lands BNP”, förklarar UN Women policy expert Shahra Razavi.

Trots att arbetet är nödvändigt för att en familj ska fungera så läggs ansvaret oftast på kvinnor, som därmed går miste om likvärdiga löner, pension, arbetsförmåner och fritid.

4. Vår mat
I de flesta delar av världen är det kvinnor, och framförallt mammor, som bär ansvaret för att odla, laga och servera mat till sina familjer. Det är ett ansvar som tar mycket tid och kraft, särskilt i ekonomiskt svåra tider. Att inskaffa mat blir även svårare vid klimatförändringar så som torka och översvämningar.

Genom olika program förser UN Women kvinnor med fler möjligheter till inkomst. Carlotta och kvinnorna i hennes samhälle i Guatemala har bland annat fått lära sig att producera ekologiskt schampo från ingredienser de har i sina egna trädgårdar, vilket har ökat deras inkomst. Nu behöver de inte sälja lika mycket av maten de producerar, och kan spara den till sina egna familjer.

”Jag vill hellre ge maten jag producerar till mina barn än att behöva sälja den”, säger Carlotta.

5. Våra rättigheter
Många kvinnor och mammor har kämpat hårt och länge för att vi ska kunna få de rättigheter och friheter vi har idag.
Fler flickor än någonsin går i skolan, och fler kvinnor har betalda arbeten – tack vare kvinnor som har demonstrerat, utfört lobbying och formulerat nya lagförslag.

Kvinnors och flickors rättigheter må vara inskrivna i lagar och internationella överenskommelser, men att behålla dem, se till att de följs och att utveckla dem är fortfarande en kamp för kvinnor överallt i världen.