« Tillbaka till nyheter

Ett år sedan Mahsa Jina Aminis död

Publiceringsdatum: 16 sep 2023

Ett år har nu passerat sedan Mahsa Jina Aminis tragiska bortgång, en händelse som markerade början på den feministiska frihetsrevolutionen – ’Kvinna, Liv, Frihet’ – i Iran. Mahsa Jina Amini förlorade sitt liv efter att ha frihetsberövats av den iranska moralpolisen, som hävdade att hennes huvudsjal, hijab, inte bars på rätt vis.

Det senaste året har vi bevittnat en historisk frihetskamp där kvinnor och flickor i Iran – med livet som insats – har protesterat genom att gå ut på gatan utan slöja. Slöjan har blivit en symbol världen över för arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Samtidigt har vi även bevittnat en pågående våldsspiral och som inte tycks ha något slut.

En våg av trakasserier, misshandel och skoningslöst våld har sköljt över Iran i samband med den iranska regimens försök att tysta de som protesterat mot den rådande ojämlikheten och orättvisan i landet. Rapporter om sexuellt våld och tortyr mot de som deltagit i demonstrationerna är hjärtskärande. Hundratals människor, inklusive barn, har förlorat sina liv och dömts till dödsstraff. Flera tusentals demonstranter har även blivit gripna och frihetsberövade.

Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige menar att det som händer i Iran är ett av de värsta uttrycken för det förtryck vi ser av kvinnor och flickor i världen idag:

”Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är idag hotade på många ställen i världen och vi ser det vi kallar en backlash. Detta hänger ofta ihop med auktoritära styren och en familjekonservativ syn på kvinnor och flickors roller i samhället. Detta är något som vi på UN Women Sverige och andra kvinnorättsorganisationer försöker motverka varje dag. Världen är fortfarande en ojämställd plats och det gäller att vi organiserar oss, manifesterar och samlar resurser för att motverka denna backlash”, säger Ulrika.

UN Women samarbetar aktivt med kvinnorättsorganisationer över hela världen, mot diskriminering och alla former av våld mot kvinnor och flickor. Genom vår särskilda fond, UN Trust Fund to End Violence Against Women, tillhandahåller vi direkta bidrag till gräsrotsorganisationers arbete mot våld mot kvinnor och flickor över hela världen.

I december förra året fattade FN:s Ekonomiska och Sociala Råd (ECOSOC) beslutet att utesluta Iran från att fortsätta sitt medlemskap i Kvinnokommissionen (CSW). UN Women arbetar kontinuerligt för att stödja positiva förändringar i kvinnors och flickors liv och samtidigt främja dialog samt långsiktig fredlig konfliktlösning.

På UN Women Sverige fortsätter vi att engagera oss i kampen för alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och vi fördömer alla former av könsrelaterat våld och förföljelse av kvinnor och flickor. Vi står i fortsatt solidaritet med kvinnorna och flickorna i Iran och har bland annat, tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer, uppmanat Sveriges regering att starkare agera för kvinnorna och flickorna i Iran.

Genom att kontinuerligt uppmana till handling hoppas vi på att gradvis se en förbättring av situationen för kvinnor och flickor i Iran. UN Women Sverige fortsätter att driva på för stärkt arbete för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter för att säkerställa en mer rättvis och jämställd framtid för alla.