« Tillbaka till nyheter

Ett år sedan jordbävningen i Turkiet och Syrien

Publiceringsdatum: 7 feb 2024

Ett år efter den förödande jordbävning i Turkiet och Syrien fortsätter UN Women sitt arbete i regionen. Fokus ligger på stöd till utsatta kvinnor och flickor samt på att samordna och säkra att andra humanitära aktörer tar kvinnors och flickors behov i beaktande.  

Tiotusentals människor miste livet i februari 2023 i den största jordbävningen som drabbat regionen på ett sekel. Kvinnor och flickor påverkades oproportionerligt av konsekvenserna av krisen, vilket inkluderar: 

  • Betydande risker för sexuellt och könsbaserat våld på grund av osäkra levnadsvillkor. 
  • Förändrade roller för kvinnor i hushållet och ekonomiska påtryckningar  
  • Ökad risk för flickor och tonåringar att utsättas för tvångsäktenskap 

I Syrien och Turkiet samarbetar UN Women med myndigheter och lokala kvinnorätts- och civilsamhällesorganisationer, vilka spelar en avgörande roll som första respondenter för kvinnors och flickors rättigheter. UN Women har kanaliserat finansiellt stöd till över 10 organisationer som arbetar med kvinnor och flickor lokalt samt att volontärer från 43 organisationer har utbildats i psykologisk första hjälpen med ett jämställdhetsperspektiv.  

UN Women har bl.a. samarbetat med stiftelsen The Community Volunteers Foundation i utbildningsprogram för unga kvinnor mellan 17–25 år. Inom programmet utbildas deltagarna i ämnen såsom jämställdhet, diskriminering, trygga relationer och kvinnorättsrörelser samt i metoder för att bekämpa könsbaserat våld. Programmet har haft stor betydelse för att stärka egenmakten hos de unga kvinnorna som drabbades. Genom sina olika partners har UN Women nått över 5500 kvinnor och flickor med juridisk och psykosocial rådgivning och med utbildningar i säkerhet och skydd. 

Var med och stöd UN Women i sitt arbete, bli Världfeminist

Läs mer om UN Women´s arbete i Turkiet och Syrien via länkarna nedan:  

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/05/her-aftermath-the-impact-of-the-earthquakes-in-turkiye-perspectives-of-civil-society-organizations-working-for-the-rights-of-women-and-girls#view

https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2024/01/young-women-affected-by-the-earthquakes-in-turkiye-are-empowered-through-gender-equality-trainings

https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2024/02/a-year-aftermath-un-womens-response-empowers-and-supports-women-and-girls-in-earthquake-affected-regions