« Tillbaka till nyheter

Dialogmöte med Sida om Generation Equality

Publiceringsdatum: 7 sep 2023

I dag bjöd vi tillsammans med Sida in civilsamhällesorganisationer till ett dialogmöte om FN-initiativet Generation Equality.

Den här veckan är det 28 år sedan Pekingdeklarationen om jämställdhet antogs. Generation Equality kampanjen startade vid 25-års jubiléet av den stora Kvinnokonferensen i Peking 1995 då Pekingplattformen antogs. Generation Equality är en kampanj som syftar till att påskynda arbetet inom global jämställdhet. Idag är det tydligt att ytterligare åtgärder krävs och att nya generationer måste engageras i arbetet. Kampanjen samlar regeringar, internationella organisationer, aktivister och filantroper att arbeta för att nå målen om jämställdhet.

Generation Equality omfattar sex globala koalitioner, där den svenska regeringen har åtagit sig att arbeta med koalitionen för ekonomisk jämställdhet, ett område där Sverige är en ledande aktör.

Generation Equality befinner sig nu i halvtid. I anslutning till det toppmöte om Agenda 2030 som äger rum i slutet av september kommer därför detta ”Mid-Point Moment” att uppmärksammas.

Under mötet diskuterades det gemensamma ansvaret för att reformera befintliga normer och strukturer, frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), betydelsen av att lokalisera och lyssna på unga människor, särskilt vid viktiga beslutsfattanden, och att ge unga en plats i beslutsprocessen.

Visionen framåt är att fortsätta att mötas och hålla dialoger om detta ämne. Framtida format kan inkludera event, kunskapsseminarier, storytelling och policydiskussioner.

UN Women Sverige vill tacka alla som deltog i detta viktiga dialogmöte!