« Tillbaka till nyheter

Debattartikel i Omvärlden: ”Global pandemi med våld mot kvinnor”

Publiceringsdatum: 1 dec 2023

Just nu pågår FN:s globala manifestation ”Orange the World”. Genom att lysa upp världen i orange manifesterar FN, regeringar, organisationer, företag och privatpersoner mot det våldet mot kvinnor och flickor som närmast kan kallas en ”global pandemi”, skriver Alexandra Pascalidou och Ulrika Grandin på UN Women Sverige.

Mitt under denna manifestation ­– som började den 25 november, FN:s dag mot våld mot kvinnor och flickor – har de kommit en ny rapport om våld mot kvinnor. UN Women och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, UNODC, visar att det 2022 var fler femicid än under något annat år de senaste två decennierna. Detta trots att det totala antalet mord i världen minskade. Femicid är mord av kvinnor just för att de är kvinnor. 

Denna nysläppta rapport från UN Women och UNODC visar att nästan 89 000 kvinnor och flickor i världen dödades avsiktligt under 2022. 55 procent av alla kvinnomord sker av en familjemedlem eller nära anhörig, vilket innebär att 133 kvinnor varje dag dör i sina hem.

Vi som arbetar på UN Women Sverige ser flera utmaningar med att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och flickor. Många har hört om problemen, men vill eller kan inte ta till sig dessa siffror. Dessutom avfärdas frågan ibland med att det inte gäller alla män. 

Men flera fakta från UN Women talar sitt tydliga språk:

En av tre kvinnor i världen har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid.

Dessa kvinnor har högre sannolikhet att drabbas av psykisk ohälsa, oplanerade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner.

Nästan en av fyra tonårstjejer i åldern 15–19 år som har varit i ett förhållande har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner.

Globalt har antalet barnäktenskap sjunkit på ett decennium, men på grund av pandemin och andra kriser har siffrorna ökat igen.  

Vi på UN Women Sverige och många organisationer vill tydliggöra att alla män slår inte. Men i alla grupper där det finns män, finns det också våld mot kvinnor och flickor. UN Women Sverige har därför just nu en kampanj som belyser hur mäns våld mot kvinnor faktiskt förekommer i alla grupper där det finns män. Det kan handla om vänsterhäntas, laktosintolerantas, hundägares, cyklisters, akademikers och hobbyfotografers, för att nämna några exempel.

För att bekämpa våldet behöver vi medvetandegöra hur vanligt förekommande det är, sätta ljus på problemet och samla mer stöd för allt arbete mot våld mot kvinnor och flickor.  

FN:s jämställdhetsorgan UN Women arbetar i nära 100 länder för att förebygga och stoppa våld mot kvinnor och flickor. Under 2022 intensifierade UN Women sina globala insatser mot våldet och stödet nådde närmare tre miljoner kvinnor. UN Women har också bidragit till att 57 länder stärkt sina policys mot mäns våld mot kvinnor och flickor.

Det finns hopp. Fler och fler aktörer står upp mot våldet mot kvinnor och flickor. Detta visar sig i budgetar, lagar och i det förebyggandet arbetet. Våld mot kvinnor och flickor går att stoppa! Vi på UN Women Sverige kommer göra allt vi kan för att bidra.

Alexandra Pascalidou, ordförande UN Women Sverige
Ulrika Grandin, verksamhetschef UN Women Sverige

Publicerad i Omvärlden 2023-12-01