« Tillbaka till nyheter

COVID-19 slår hårt mot redan utsatta kvinnor och flickor

Publiceringsdatum: 3 apr 2020

Det nya coronaviruset har slagit hårt, inte minst mot kvinnor och flickor i världen som redan befinner sig i utsatta situationer. Virusets effekter får stora konsekvenser för kvinnors och flickors säkerhet och hälsa.

För att undvika smittspridning av det nya coronaviruset är vi uppmanade att hålla oss i hemmet. Hemmet ska vara en trygg och säker plats för alla, men för många kvinnor är hemmet en farlig plats där de riskeras att utsättas för våld.

Det går redan att se en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner. Detta syns framförallt i områden där människor lever under svåra förhållanden och i trångboddhet. Risken för att förövare ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar. För många utsatta kvinnor är möjligheten att gå till skola och jobb betydande för att få en paus från otrygga hemförhållanden. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att söka stöd utifrån.

Många kvinnor och flickor som lever i tätbefolkade flyktingläger har utöver risken att utsättas för våld även begränsad möjlighet att hålla sin hygien. Trångboddheten och avsaknaden av sanitära förhållanden i kombination med en låg tillgång till sjukvård gör smittorisken stor.

UN Womens uppdrag är att stödja de mest utsatta kvinnorna och flickorna i världen. Coronakrisen har fått världen att stanna, men UN Womens arbete fortsätter för att stödja de kvinnor och flickor som riskerar att drabbas allra värst av COVID-19.

Med hjälp av donationer ser UN Women till att kvinnor på flykt får tillgång till hygienartiklar, kläder, filtar, mat och miljövänliga briketter samt att kvinnor som upplevt våld får stöd trots coronavirusets effekter.

UN Women arbetar även nära Världshälsoorganisationen för att samla in uppgifter om vilka effekter coronaviruset har på kvinnor. Att skapa medvetenhet kring och identifiera kvinnors och flickors behov i coronakrisen är också ett arbete som behöver finansiellt stöd.

BLI MÅNADSGIVARE ELLER SWISHA DIN GÅVA: 123 900 29 32

Varje bidrag behövs och gör skillnad. Tack för ditt stöd!

Tillsammans gör vi skillnad.