« Tillbaka till nyheter

Barometer 2024 – mer arbete för jämställdhet

Publiceringsdatum: 14 jun 2024

Vi ser idag en ”backlash” för kvinnors och flickors rättigheter i världen. Därför behöver Sverige fortsatt vara en stark röst för global jämställdhet. Läs mer i Barometern 2024, ny rapport från CONCORD Sverige.

Effekter av krig och konflikt samt global ekonomisk, klimat-, energi- och livsmedelskriser drabbar kvinnor och flickor i högre utsträckning. Antalet kvinnor och flickor som lever i konfliktdrabbade områden har t.ex. ökat med 50% de senaste fem åren. Samtidigt ser vi ett växande och organiserat motstånd mot kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter liksom mot frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Nu mer än någonsin behövs ett ökat stöd till kvinnorätts- och andra organisationer som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. 

Sverige måste fortsätta vara en viktig och tydlig röst för global jämställdhet. Jämställdhet ska vara en tydlig del av alla områden av utrikespolitiken, det vill säga utvecklings-, säkerhets- och handelspolitiken samt att relevanta myndigheter används i arbetet. Sverige behöver tillräckligt finansiera kvinnorättsorganisationer genom tydliga anslag.

Utan ett genomgående jämställdhetsperspektiv är det inte möjligt att uppnå de globala målen i Agenda 2030 eller löftet om att ingen ska lämnas utanför.