« Tillbaka till nyheter

År 2018’s program för kvinnor och flickor på flykt – Rohingya

Publiceringsdatum: 23 jan 2019

Rohingya-kvinnor har länge varit isolerade på grund av kulturella och sociala normer som hindrar dem från att delta i samhällsaktiviteter, ta beslut inom hushållen och att kunna stå upp för sig själva. Med hjälp av månadsgivare och gåvor startade UN Women flera framgångsrika program under 2018 som syftar till att stärka kvinnorna på flera olika sätt:

Multi-Purpose Women’s Center
I januari 2018 startade UN Women ett Multi-Purpose Women’s Center, och i oktober samma år öppnades ett till. Dessa center förser kvinnor i flyktinglägren med stöttning på många olika sätt. Förutom hälsoråd, remisser till läkarvård och information om olika samhällstjänster utgör dessa center en plats där kvinnor kan delta i utbildningar, mötas och samtala, laga mat och socialisera sig. Därmed kan dessa Rohingya-kvinnor utnyttja flera av de fördelar som finns med att vara en del av ett samhälle, något de inte haft tillgång till tidigare.

Women’s Empowerment, Participation and Leadership
Under oktober och november utvecklade UN Women ett program som använder rollspel och lekar för att uppmuntra Rohingya-kvinnor att umgås och aktivera sig tillsammans. Lekarna är hämtade från Rohingya-kulturen så att kvinnorna ska känna igen dem från sin barndom. De har blivit mycket populära då de inte kräver några läs- och skrivkunskaper, vilket många Rohingya-kvinnor inte fått lära sig. Under aktiviteterna tas även viktiga ämnen upp, bland annat hur våld i hemmet kan minskas, hur kvinnorna kan öka sin makt att påverka familjebeslut, och hur flickor och pojkar ska behandlas på ett jämlikt sätt.

UN Women och World Food Programme (WFP) samarbetar för Rohingya-kvinnors livsutveckling
Sedan i september har ökade möjligheter getts till de mest sårbara kvinnorna och tonårstjejerna, tack vare ett samarbete mellan UN Women och WFP. Detta samarbete har resulterat i utbildningar i bland annat inkomstgenererande aktiviteter, vilket har blivit mycket populärt. Många har intresserat sig för att lära sig mer än bara traditionella sy- och broderikunskaper, och de varierande utbildningarna har fått många att komma tillbaka regelbundet.

Träning i Gender Mainstreaming
Den 11-12e november hölls en kurs för FN-sektorer, samarbetspartners och välgörenhetsorganisationer som arbetar med Rohingya-flyktingar. Kursen syftade till att informera om olika genus-anpassade verktyg och metoder som kan användas i arbetet med flyktingar. Dessa är till för att öka jämlikheten inom de program som skapas, genom att olika behov som uppstår för de olika könen blir uppmärksammade. Kursen fokuserade mycket på gender mainstreaming, att alla strategier som planeras bör anpassas efter dessa olika behov.

#HearMeToo
Under temat HearMeToo tog kampanjen ”16 Days of Activism against Gender-Based Violence” fart, vilket gav kvinnorna i lägren en chans att berätta om det våld som många tvingas stå ut med dagligen. Problem som togs upp var bland annat våld i hemmet, det generaliserade våldet inom flyktinglägren, barnäktenskap och tvångsarbete. Kampanjen leddes bland annat av UN Women, och inkluderade 200 event och aktiviteter i de olika lägren. Även män och pojkar uppmuntrades att delta, och en vänskaplig fotbollsmatch spelades för att uppmärksamma kampanjen.

Samarbete med polis mot könsbaserat våld
UN Women har även tillsammans med bangladeshisk polis organiserat en workshop för 73 poliser, varav 50 kvinnor, och tio välgörenhetsorganisationer och samarbetspartners. Denna workshop, som heter ”Capacity Building of Stakeholders”, genomfördes med syfte att lära ut hur könsbaserat våld bör hanteras. Detta resulterade i utvecklingen av en arbetsplan mellan bangladeshisk polis, flera välgörenhetsorganisationer och samarbetspartners i hur våld mot kvinnor ska förebyggas. En rapport väntas komma i början på detta år.

Genom att bli månadsgivare hjälper du oss att kunna fortsätta med vårt arbete för kvinnor och flickors rättigheter under 2019.

Photo: UN Women/Theresia Thylin