« Tillbaka till nyheter

Afghanistan: två år efter talibanregimens maktövertagande

Publiceringsdatum: 15 aug 2023

Idag är det två år sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan. Då utlovades att inskränkningar av kvinnors och mänskliga rättigheter inte skulle förekomma. Idag har vi facit. Steg för steg har kvinnors frihet och liv begränsats och idag lever kvinnor och flickor i Afghanistan under ett hårt förtryck av den talibanska regimen.

Under de två senaste åren har mer än 50 restriktioner som påverkat kvinnors och flickors liv genomförts. Afghanska kvinnor är exkluderade från offentliga platser, deras tillgång till utbildning, sjukvård, arbete och humanitär assistans har begränsats. Dessutom beräknas Afghanistan vara ett av de länder där kvinnor utsätts för mest våld i världen. Afghanistan rankas efter talibanernas övertag lägst på listan Global Gender Gap Index. Kvinnor måste ha en manlig ledsagare om de ska resa 78 kilometer eller längre och kvinnor är tvungna att täcka sina ansikten på offentliga platser. Flickor efter årskurs sex har förbjudits att gå i skolan. Kvinnor har förbjudits att arbeta inom biståndsorganisationer.   

Kvinnor som fredligt protesterat mot förtryckande regler har hotats, gripits, fängslats, torterats och utsatts för påtvingade försvinnanden. Trots allt detta visar kvinnor och flickor i Afghanistan visar också en enorm motståndskraft under detta tyranni. För att dela, dokumentera och synliggöra afghanska kvinnors erfarenheter har UN Women skapat ”After August”. En digital plattform för berättelser från kvinnor som lever och gör motstånd i dagens Afghanistan. Det är en motberättelse till talibanernas kampanj för att osynliggöra afghanska kvinnor.

UN Women – ett av de få organen kvar i Afghanistan
UN Women har sex kontor, ett i Kabul och fem utspridda i landet. Unikt är att 60% av UN Womens personal i Afghanistan är kvinnor. Detta har kunnat fortsätta, trots de hot som den talibanska regimen konstant utgör mot kvinnors arbete. Att arbeta med kvinnlig personal är viktigt i sig. Men också för att rapporter visar att humanitär assistans från en kvinna i Afghanistan når fram till fler.

UN Womens arbete i Afghanistan fokuserar på att:

  • Arbeta för kvinnor med kvinnor.
  • Stödja, återskapa och stärka kvinnorättsorganisationer i landet.
  • Dokumentera det som nu händer kvinnor och flickor i landet, göra kvinnors och flickors röster hörda och lyfta fram deras prioriteringar till det internationella samfundet.
  • Bidra till hela FN-systemets arbete med Afghanistan och att ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet.

UN Women stödjer och samarbetar just nu med 62 organisationer som leds av kvinnor eller som fokuserar på kvinnor och flickor. UN Women bidrar också till att skapa plattformar för olika kvinnoorganisationer att mötas och kunna föra fram sina åsikter. UN Women fortsätter också med utbildningar och stöd till kvinnoorganisationer för att stärka dem inför framtiden.

Våld mot kvinnor är ett stort problem. Många organisationer och institutioner som arbetat med detta har fått stänga ner pga talibanernas olika förbud. UN Women försöker med olika medel nå kvinnor och flickor som riskerar att utsättas, tillsammans med lokala krafter.

Stöd UN Womens arbete i Afghanistan genom att swisha 900 29 32 och märk Afghanistan. Eller ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att bli månadsgivare. Tillsammans kan vi stötta Afghanistans kvinnor och flickor. Varje gåva gör skillnad!