Nyheter

Ordförande har ordet 4. Livet för kvinnor och flickor i Afghanistan efter ett år med talibanerna vid makten Update: The situation of women and girls in Afghanistan