Nyheter

UN Womens nya Goodwill-ambassadör Afrikas första kvinnliga president förbjuder könsstympning Könsstympade lever i tysthet – utan vård