Month

december 2015

16 Days of Activism

För att uppmärksamma FNs   internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor har FNs generalsekreterare Ban-Ki Moon initierat kampanjen Say No Unite –...
Läs mer