Ditt bidrag gör skillnad!

100 KRONOR I MÅNADEN – ger terapi och rådgivning till sex kvinnor som utsatts för våld i Afrika och Asien

150 KRONOR I MÅNADENförser en kvinna med ett hygien-kit med rena underkläder, tvål och hygienartiklar.

800 KRONOR I MÅNADEN – kan utbilda sju etiopiska kvinnor på landsbygden i läs- och skrivkunskap samt hjälpa dem att säkra mark, starta små företag och därmed säkra försörjning för dem och deras familjer.

Bli månadsgivare

Så används pengarna

UN Women driver olika program i ett flertal länder som bland annat syftar till att motverka våld mot kvinnor, öka kvinnors deltagande på ledande positioner, stärka kvinnor som ekonomiska aktörer och säkra deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. UN Womens program är långsiktiga och sponsras av fleråriga donationer för att kunna bidra till varaktig förändring inom samhällena. Läs mer om UN Womens fokusområden och program här.

UN Women bygger en värld fri från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor

Läs mer

UN Women erbjuder kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och ekonomisk egenmakt

Läs mer

UN Women stärker demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors politiska egenmakt

Läs mer

UN Women stödjer kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande

Läs mer

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women nk Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!