Ditt bidrag gör skillnad!

Stöd UN Womens arbete för flickor och kvinnors rättigheter genom att bli månadsgivare. När du varje månad skänker en gåva är du bland annat med och stödjer de program som UN Women driver världen över. Programmen syftar bland annat till att motverka våld mot kvinnor, öka kvinnors deltagande på ledande positioner, stärka kvinnors ekonomiska egenmakt samt säkra deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. UN Womens program är långsiktiga och kan bedrivas just tack vare fleråriga donationer som skapar varaktig förändring.

 

200 KRONOR I MÅNADEN – ger rättslig hjälp och säkra platser för flickor som undkommer barnäktenskap i Malawi
150 KRONOR I MÅNADENförser en kvinna med ett hygien-kit med rena underkläder, tvål och hygienartiklar
100 KRONOR I MÅNADEN – ger terapi och rådgivning till sex kvinnor som utsatts för våld i Afrika och Asien
 

Bli månadsgivare

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women nk Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!