Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. 
UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Inledningsvis riktade sig kampanjen enbart till män och pojkar, med syfte att uppmuntra dem att höja sina röster och skrida till handling för att åstadkomma jämlikhet. Idag riktar sig HeForShe till en bredare publik för att vi alla tillsammans ska kunna arbeta mot en mer jämställd värld. Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.
Sedan lanseringen 2014 har kampanjen fått stor medial spridning, bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN hösten 2014, där hon uppmanade män att ta ställning för kvinnors rätt (se klippet här intill).
UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.
HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. Vill du delta? Skriv under HeForShe!
“Det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt.”
Bakgrund

På vilket sätt
skulle ditt liv förbättras

om könen
värderades lika?

Heforsheheforshe

Bakgrund

All förändring börjar med att någon agerar

Hammarby Fotboll är HeForShe ambassadörer

Hammarby Fotboll blev HeForShe-ambassadörer hösten 2015 och har sedan dess anammat och aktivt bedrivit ett jämställdhetsarbete utifrån HeForShe-kampanjens värdegrund. Hammarby har genom samtal om och ökad kunskap kring strukturer och könsnormer kunnat arbeta för en mer jämställd föreningskultur.
”För oss var det en självklarhet att ställa sig bakom initiativet HeForShe. Vi är en förening vars värdegrund bygger på att alla ska ha samma möjligheter och vi är stolta över att få samarbeta med UN Women i vårt jämställdhetsarbete.” – Stefan Billborn, tränare
”Det är allas vår skyldighet att i varje ögonblick aktivt verka för ett jämlikt samhälle! Det handlar om RESPEKT för alla i vår omgivning och det handlar om att alla ska beredas möjlighet att uppnå sina AMBITIONER och drömmar! Du kan göra skillnad genom att i vardagen medvetet ta ställning och påverka din omgivning! Och det är när vi TILLSAMMANS verkligen vill göra skillnad i vår vardag som vi också åstadkomma förändringar och förbättringar! Därför är UN Women’s budskap genom HeForShe viktiga för Hammarby att stå bakom!” – Ann-Helén Grahm, tränare

Vita hästen ishockey är världens första ishockeyklubb att skriva under för HeForShe

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2018 tog Vita Hästen Ishockey nästa steg i sitt jämställdhetsarbete genom att bli en del av HeForShe. Vita Hästen är världens första ishockeyklubb som skrivit under för HeForShe.

För spelarna i Vita Hästen är det en självklarhet att ta ställning mot våld mot kvinnor och stå upp för jämställdhet. ”Både jag och Vita Hästen känner att det här är en oerhört viktig fråga att ställa sig bakom. Att arbeta med rätt värdegrund och att tydligt ta ställning gör att vi som klubb kan vara med och påverka”, säger Yvonne Anglesjö ordförande och klubbansvarig Vita Hästen.

”Jag anser att jämställdhet och att arbeta mot våld mot kvinnor är en självklarhet, men tyvärr är det inte en självklarhet för alla. Jag hoppas att internationella kvinnodagen är ett perfekt tillfälle för andra föreningar att öppet ställa sig bakom HeForShe-kampanjen och arbeta med dess värdegrund. För oss i Vita Hästens A-lag var det ett självklart val. Vi påminner varandra dagligen i arbetet att riva murar och ändra på den machokultur som finns mellan oss män i omklädningsrummet. Jag ser fram emot att arbeta med dessa frågor inom Vita Hästen, säger Jesper Samuelsson spelare Vita Hästen.

 

Skriv under du också!