Mors dag-match!

Den 28 maj kan ni träffa oss på Arena Torget, Tele2 innan mors dag-matchen.

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan en mänsklig rättighet som berör oss alla — kvinnor och flickor, män och pojkar.

Vi uppmanar pojkar och män att delta i jämställdhetsarbetet – alla behövs för förändring och när kvinnor stärks gynnas hela mänskligheten.

Tid: Söndag 28 maj 2017, kl. 12:00
Plats: Tele2 Arena, Arenaslingan 14, 121 77 Johanneshov

I samarbete med  att UN Womens HeForShe ambassadörer Hammarby Fotboll möter Jönköping Södra.

Är du också en HeForShe?

Är det din bror? Är det din kollega? En vän?
Nominera dig själv eller någon annan!

Nu uppmanar vi pojkar och män att delta i jämställdhetsarbetet – alla behövs för förändring
När alla strävar mot samma mål kan vi göra skillnad.

En HeForShe förkroppsligar enligt UN Womens värden om jämställdhet, mångfald och integration.
Mot våld och diskriminering.

Skriv en motivering och/eller tagga bilden på din HeForShe med @unwomenSverige @HeForShe eller maila bilden till info@unwomen.se

 

“Det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt.”

Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. 

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Inledningsvis riktade sig kampanjen enbart till män och pojkar, med syfte att uppmuntra dem att höja sina röster och skrida till handling för att åstadkomma jämlikhet. Idag riktar sig HeForShe till en bredare publik för att vi alla tillsammans ska kunna arbeta mot en mer jämställd värld. Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Sedan lanseringen 2014 har kampanjen fått stor medial spridning, bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN hösten 2014, där hon uppmanade män att ta ställning för kvinnors rätt (se klippet här intill).

UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. Vill du delta? Skriv under HeForShe!

Skriv under du också!

Hammarby Fotboll är ambassadörer för HeForShe

Bakgrund

På vilket sätt
skulle ditt liv förbättras

om könen
värderades lika?

Heforsheheforshe

Bakgrund