Nyheter

Uttalande från UN Women angående sexuella övergrepp

Uttalande från UN Womens chef, Phumzile Mlambi- Ngcuka
2018-09-18
Utredningen om anklagelser mot en anställd inom UN Women, gällande sexuella övergrepp, har nu avslutats. Som ett resultat av utredningen har den anställde avskedats med omedelbar verkan. Detta är den starkast disciplinära åtgärden inom FN-systemet, personen kan heller inte återanställas inom FN. UN Women har inte befogenhet att själva driva en rättslig process men har en skyldighet att informera nationella myndigheter och är också redo att samarbeta om det blir aktuellt med rättslig prövning.
Under hela utredningen har UN Women gjort sitt yttersta för att erbjuda stöd till de personer som utsatts för övergrepp. Vårt mandat är att främja och skydda jämställdhet som en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt FN:s generalsekreterare, António Guterres, ska FN:s arbete baseras på nolltolerans mot våld mot kvinnor och UN Women ser som en av sina viktigaste uppgifter att driva den frågan.
Läs hela uttalandet här