Styrelse

Den nationella kommitténs styrelse utses vid det årliga årsmötet. UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse anställer verksamhetschefen och beslutar om lönen. Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön. Däremot får styrelseledamöterna ersättning för resor till styrelsemöten.

Monica Green
Ordförande

Mail: monica.green@unwomen.se

Gunilla von Platen
Vice ordförande

Mail: gunilla.von.platen@xzakt.com

Ulrica Franzén
Sekreterare

Mail: ulrica.franzen@lecomfra.se

Zena Fialdini
Ledamot

Mail: zena.fialdini@unwomen.se

Elin Sweijer
Kassör

Mail: elin.sweijer@gmail.com

Christina Noble Knight
Ledamot

Mail: christina@uknight.se

Zinat Pirzadeh
Ledamot

Mail: zinat.pirzadeh1@gmail.com

Mina Billing
Ledamot

Mail: mina.billing@gmail.com

Viveca Fallenius
Ledamot

Mail: viveca@alumni.stanford.edu

Regina Mattsson
Ersättare

Mail: mattsson.regina@gmail.com

Eleonor Lefvert
Ersättare

Mail: eleonorlefvert@gmail.com

Valberedning

Elin Mohlander

Mail: elin_mohlander@hotmail.com

Eva Kalling Hansson

Mail: eva.kalling@gmail.com

Mona Haghgou Strindberg

Mail: mona.strindberg@gmail.com