Styrelse

Den nationella kommitténs styrelse utses vid det årliga årsmötet. UN Women Sveriges styrelse anställer verksamhetschefen och beslutar om lönen. Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön. Däremot får styrelseledamöterna ersättning för resor till styrelsemöten.

Ulrica Franzén
Ordförande

Mail: ulrica.franzen@unwomen.se

Gunilla von Platen
Vice ordförande

Mail: gunilla.von.platen@xzakt.com

Elin Sweijer
Kassör

Mail: elin.sweijer@gmail.com

Amanda Netscher
Sekreterare

Mail: netscheramanda@gmail.com

Zena Fialdini
Ledamot

Mail: zena.fialdini@unwomen.se

Christina Noble Knight
Ledamot

Mail: christina@uknight.se

Mina Billing
Ledamot

Mail: mina.billing@gmail.com

Regina Mattsson
Ledamot

Mail: regina.mattsson@unwomen.se

Eleonor Lefvert
Ersättare

Mail: eleonorlefvert@gmail.com

Samron Dawit
Ledamot

Mail: samron.dawit@gmail.com

Anissa Mohammed Hassan
Ersättare

Mail: anissa.mohamed5@gmail.com

Valberedning

Maj Britt Theorin

Mail: theorin.mb@gmail.com

Elisabeth Löfgren

Mail: lofgrenelisabeth@gmail.com

Sanna Bergenheim Everett

Mail: sannabergenheim@hotmail.com