UN Women Sverige grundades 2011 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women – FN:s jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Den nationella kommittén i Sverige är en av tolv nationella kommittéer i världen. UN Women Sveriges arbete genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.

UN Women Sveriges uppdrag: 

UN Women Sverige har i uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala arbete och programverksamhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt. Insamlingsarbetet till ändamålet sker via Svensk Insamlingskontroll, 90-konto.
UN Women Sverige ska nationellt informera om och bedriva påverkansarbete om globala frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet. I uppdraget ingår även att stärka relationen mellan UN Women och den svenska regeringen.
UN Women Sverige ska nationellt öka den allmänna kännedomen om jämställdhet och globala frågor som rör kvinnors rättigheter. Som verktyg används bland annat Kvinnokonventionen och Globala Målen.    

Praktik

Praktik 

 

Läs mer

Styrelse och Valberedning

UN Women Sveriges styrelse och valberedning 2022

Läs mer

Styrdokument

Läs våra styrdokument, policys
och stadgar

Läs mer

Årsmöte

Information om årsmötet, förvaltningsberättelse och årsredovisning

Läs mer