Vårt uppdrag i Sverige

UN Women Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women – FNs jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).
Den nationella kommittén i Sverige är en av 12 nationella kommittéer i världen. 

UN Women Sveriges vision är en jämställd värld där ingen människa diskrimineras eller utsätts för våld på grund av sitt kön.
Den nationella kommitténs arbete genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideelltarbetande styrelse och ideellt engagerade medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.

I egenskap av nationell kommitté har vi i uppdrag från UN Women att: 

UN Women Sverige arbetar för att påverka och informera beslutsfattare om UN Womens arbete, om kvinnors rättigheter och om Sveriges skyldigheter enligt FNs kvinnokonvention.
UN Women Sverige har i uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala programverksamhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt. Insamlingsarbetet till ändamålet sker via svensk insamlingskontroll, 90-konto.
Vi informerar och utbildar nationellt och lokalt om UN Womens mandat och arbete, FNs kvinnokonvention, Agenda 2030 och Mål 5. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

 

Praktik

Praktik 

 

Läs mer

Styrelse och Valberedning

UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse och valberedning 2020

Läs mer

Styrdokument

Läs våra styrdokument, policys
och stadgar

Läs mer

Årsmöte

Information om årsmötet, förvaltningsberättelse och årsredovisning

Läs mer