Bli stödorganisation och stötta UN Women Sveriges
arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Våra stödmedlemmar

Andersbergs IBK
BPW Sweden
Centerkvinnorna
Ekobanken
Fredrika Bremerförbundet Sundsvallkretsen
Internationella kvinnoförbundet
Kvinnor för fred
ROKS
Svenska FN-förbundet
Unizon

Bli stödorganisation genom att: 

Betala in ert medlemskap på 
plusgirokonto 357606-3 
(uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress)

Kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.

Stödorganisationer har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid UN Women Sveriges årsmöte.