Bli stödorganisation och stötta UN Women Sveriges
arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Våra stödmedlemmar

Andersbergs IBK 
BPW
Centerkvinnorna 
Clamor
Ekobanken Medlemsbank
Gröna Kvinnor
Indus Sverige AB
ROKS
Unizon

Bli stödorganisation genom att: 

Betala in ert medlemskap på 
plusgirokonto 357606-3 
(uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress)

Kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.

Stödorganisationer har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid UN Women Sveriges årsmöte.