Bli stödorganisation och stötta UN Women Sveriges
arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Våra stödmedlemmar

Andersbergs IBK 
BPW
Centerkvinnorna 
Clamor
Ekobanken Medlemsbank
Fredrika Bremer förbundet – Sundsvallskretsen 
Gröna Kvinnor
Indus Sverige AB
Internationella Kvinnoförbundet
ROKS
Unizon

Bli stödorganisation genom att: 

Betala in ert medlemskap på 
plusgirokonto 357606-3 
(uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress)

Kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.