Lokalförening Örebro

 
 
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Örebro!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
orebro@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.