Lokalförening Örebro

 
 
Välkommen till UN Women Sveriges lokalförening i Örebro!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
orebro@unwomen.se.

Stöd UN Women Sveriges arbete genom att bli medlem.