Nyheter

UN Women 10 år

Den 2 juli är det 10 år sedan FN:s generalförsamling genom en historisk resolution röstade för att inrätta UN Women, med fokus på kvinnofrågor och att påskynda arbetet med att tillgodose behoven hos kvinnor och...
Läs mer

Ny ordförande i UN Women Sverige

UN Women Sverige har utsett Ulrica Franzén till ny ordförande vid årsmötet i maj.   Ulrica har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och organisationer, såväl inom näringslivet som i idéburna organisationer. Hon...
Läs mer