Nyheter

Kriget i Ukraina – ett år senare

Kvinnor och flickor i Ukraina har drabbats hårt under Rysslands anfallskrig mot landet. Fortsatt långsiktigt stöd behövs, inte minst för de som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld. I det återuppbyggande arbetet och där besluten...
Läs mer

Styrelsemöte i UN Women

Just nu pågår styrelsemöte i UN Women. Jordbävningens offer i Syrien och Turkiet hedrades av UN Womens Executive Director Sima Bahous i hennes öppningsanförande. I kriser och katastrofer är kvinnor och flickor extra utsatta. Sima...
Läs mer