Nyheter

Unity Sticker Pack

Den 10 december på den internationella dagen för mänskliga rättigheter lanserade Holdit tillsammans med UN Women Sverige ett sticker pack tillsammans som säljs exklusivt på holdit.com där all vinst oavkortat går till UN Women Sverige....
Läs mer

Orange Pin

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin...
Läs mer

GAIS blir HeForShe

GAIS inleder samarbete med UN Women Sverige 2021-11-19 GAIS inleder samarbete med UN Women Sverige och blir en del av HeForShe-rörelsen. Föreningen har redan ett värdegrundsarbete där de kontinuerligt arbetar med frågor som rör respekt...
Läs mer