Nyheter

Minirapport från CSW

Nu har förhandlingarna inom FN:s kvinnokommission (CSW) startat för att sammanställa ett slutdokument för mötet. I år är temat digitalisering och jämställdhet. Bengt Nilsson, departementssekreterare på Jämställdhetsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet, och Marcus Holknekt ambassadråd, Sveriges FN-representation, förhandlar just nu för...
Läs mer

Intervju i Världshorisont

En av de största utmaningarna globalt är det bakslag vi sett mot kvinnors och flickors rättigheter de senaste åren. Finansiering och stöd till kvinnorättsorganisationer är centralt för utvecklingen. Tiden för jämställdhet är nu. UN Women...
Läs mer

Tiden för jämställdhet är nu

I samband med den internationella kvinnodagen 2023 lanserar UN Women Sverige filmen ’Tiden för jämställdhet är nu’ producerad av Idea Studio med hjälp av AI. Stort tack också till Outdoor för all utomhusmedia.