Nyheter

Ny ordförande i UN Women Sverige

UN Women Sverige har utsett Ulrica Franzén till ny ordförande vid årsmötet i maj.  

Ulrica har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och organisationer, såväl inom näringslivet som i idéburna organisationer. Hon har sin spetskompetens inom strategisk kommunikation och förändringsledning, genom sina 26 år som kommunikationsdirektör. Ulrica har under många år även haft uppdrag som både styrelseledamot och ordförande i olika föreningar och organisationer.

Ulrica har varit styrelseledamot i UN Women Sverige under senaste året och varit mycket engagerad i organisationen.

Det känns jätteroligt och spännande. Uppdraget är oerhört angeläget i den värld vi har med många kvinnor som utsätts för kränkningar och våld i olika former. Varje litet steg vi kan bidra med i Sverige känns viktigt, säger Ulrica Franzén.

 

UN Women Sverige arbetar på uppdrag av UN Women och är en av tolv nationella kommittéer i världen. Den nationella kommittén är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Uppdraget innebär att bedriva insamling och stödja UN Womens internationella program samt utbilda och sprida information om UN Womens arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

 UN Womens internationella arbete

UN Women (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) bildades 2010 och är FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women finns representerade i över 80 länder och arbetar genom 100 program globalt för att påskynda jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma program och strategier samt förändra lagstiftning för att förbättra kvinnors och flickors liv.

UN Womens mandat är unikt för FN-systemet. UN Women har som uppdrag att säkerställa att FN:s medlemsstater stödjer och implementerar de internationellt upprättade policys som rör jämställdhet och kvinnors egenmakt genom operativ programverksamhet på regional och nationell nivå. Att leda och samordna FN-systemets jämställdhetsarbete är också en del av UN Womens uppdrag. Detta arbete möjliggörs framförallt genom UN Womens kärnstöd som finansieras av bidrag från medlemsstater och -organisationer, UN Womens nationella kommittéer samt den privata sektorn. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan UN Women Sverige bidra till kärnstödet och UN Womens specifika program i världen.