UN Women Sverige bygger sin organisation på enskilda medlemmar och stödmedlemmar.

Som stödmedlem kan ni som företag eller organisation stödja UN Women Sveriges arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Vill ni bli en del av vår organisation och stötta vårt arbete?
Betala in ert medlemskap på plusgirokonto 357606-3 (uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress) eller kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.

Våra stödmedlemmar

Andersbergs IBK 
BPW
Centerkvinnorna 
Fredrika Bremer förbundet – Sundsvallskretsen 
Gröna Kvinnor
Internationella Kvinnoförbundet
ROKS
Unizon