Nyheter

Karlstads universitet – första lärosätet i Sverige att skriva på HeForShe

Vi är idag glada att meddela att Karlstads universitet är det första universitet i Sverige att skriva under UN Womens kampanj HeForShe!

”Universitet har en viktig roll i samhället, både som källa till kunskap och som mötesplats. För oss är det därför viktigt att vi visar vårt ställningstagande för jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter.”

Karlstads universitet ser fram emot att jobba vidare med jämställdhet och hur de kan integrera Kvinnokonventionen i verksamheten.

KAU_HeForShe

Thomas Blom, prorektor, Patrik Larsson, dekanus HS fakultet, Björn Åstrand, dekanus nämnden för lärarutbildning, Thomas Nilsson, tillträd. vicerektor, gruppbild, Curt Hagquist, universitetsstyrelsen, Dan Guttke, ledningskansliet, Bo Edvardsson, vicerektor, Simon Asplund, Karlstad studentkår. Ej med på bild, Björn Arvidsson, HNT fakulteten, som också skrev på för HeForShe.