Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet
Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och
folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. 

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. 

Läs mer om historien bakom 25 november och Orange Day 

Var med i kampen och manifestera mot våldet

🔸 Bär något orange
🔸 Lysa upp byggnader eller fastigheter i orange 
🔸 Skänk en Orange Day-gåva 
🔸 Starta en Orange Day-insamling på arbetsplatsen 
🔸 Uppmärksamma dagen och kampanjen i sociala medier. Ladda ned bild för flödet och stories
🔸 Ta snacket med din omgivning! Skriv ut #tasnacket-flyern Sätt upp på kylen, arbetsplatsen och i omklädningsrummet 
🔸Använda våra pluggannonser:38×43 38×65 38×133

Vi vill veta vad ni gör! Kontakta oss på info@unwomen.se
Tagga oss i sociala medier:
Instagram: @unwomensweden 
Facebook: @UNWomenSverige 
Twitter: @unwomensweden
LinkedIn: @UNWomenSverige 
#OrangeDay #orangetheworld #16days  

Tack vare din Orange Day-gåva är du med i kampen för alla kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från våld. Ni bidrar till det ekonomiska stöd UN Women behöver för att fortsätta arbetet med program i över 80 länder. 

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning

140 kronor utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning

Så arbetar UN Women mot våldet 

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet.

UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggande åtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våldet.