heforsherun

HeForShe-Run 2020

 

UN Women Sverige bjuder in till HeForShe-Run 2020.

Ett motionslopp med start den 25 september och avslutning på Orange Day den 25 november för att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. På valfri tid och plats tar vi oss fram 5 km i den form och takt som passar bäst. Anmälningsavgiften är till förmån för UN Womens arbete. 

Anmäl dig via formuläret och betala 250 kr:
Swish: 123 900 29 32
Plusgirokonto: 357606-3

En av tre kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor sker ofta i hemmet och ofta av en nära anhörig. Under covid-19 pandemin visar rapporter en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner runt om i världen.

Med HeForShe-Run vill UN Women Sverige uppmana människor i Sverige att manifestera mot våldet genom friskvård och hälsa. UN Women Sverige samarbetar bland annat med idrotten genom HeForShe-kampanjen för att engagera alla människor i jämställdhetsfrågan. Vi har alla ett gemensamt ansvar i arbetet för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Genom att anmäla dig till loppet får du även:
Gratis medlemskap hos UN Women Sverige 2020
(Befintliga medlemmar kan skänka bort medlemskap)
Ett digitalt HeForShe-Run diplom 
En digital “Goodie-bag “
En god hälsa och bättre kondition

Har du problem med att anmäla dig kontakta info@unwomen.se