Samarbetet mellan UN Women Sverige och Hammarby Fotboll började 2015, när klubben blev en av världens första fotbollsklubbar att skriva på för HeForShe. Sedan dess är klubben HeForShe-ambassadörer och arbetar aktivt med ett jämställdhetsarbete utifrån HeForShe-kampanjens värdegrund.