Lokalförening Gotland

Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening på Gotland!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till gotland@unwomen.se. Du når även ordförande Monica Engström Thomsson på 070 190 84 34.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.