Sedan hösten 2019 har UN Women Sverige samarbetat med företaget Gimlit, med kontor i Uppsala. Samarbetet inleddes efter att UN Women Sverige i samband med ett specifik projekt fått tips om Gimlits kompetens inom IT-utveckling. Företaget kontaktades och man tackade snabbt ja till projektet, glada över chansen att få bidra till organisationens arbete. Samarbetet gällde utveckling av specifika system på organisationens hemsida.

”Vi tackade snabbt ja till projektet med UN Women Sverige, i princip på stående fot. Egentligen utan att veta exakt vad det skulle kräva av oss, det här uppdraget. Det spelade helt enkelt inte särskilt stor roll, trots att vi är en mindre byrå. Till att börja med så är vi på företaget alla eniga i vår uppfattning om den här organisationens enorma betydelse. Flickor och kvinnor över hela världen förtjänar organisationer som UN Women, vilka i sin tur förtjänar stöd från alla oss andra. Därför blev vi, och är fortfarande, väldigt stolta över möjligheten att få vara delaktiga i samarbetet och på så sätt bidra.”
– Cristoffer Jakobsson, CTO.

Resultatet har blivit en förbättrad och förenklad upplevelse för besökarna på UN Women Sveriges hemsida när de ska bli månadsgivare, genom att möjliggöra signering via Mobilt BankID.