Nyheter

Gästkrönika: Dags att slopa sminkväskan?

Så länge jag kan minnas har debatten om skönhetsidealen präglat synen på feminister och feminismen. Idag, mer än någonsin, anser jag att denna diskussion är utdaterad. Som jag ser det borde diskussionen istället handla om rätten att välja utan att dömas. Rätten att välja sin identitet, könstillhörighet, partner och livsstil. Rätten att välja att vara karriärkvinnan eller inte, att vara hemmafru eller hemmaman, att ha barn eller avstå, att ingå äktenskap eller leva i en öppen relation.

Så länge jag kan minnas har kvinnor diskriminerats baserat på grundval av deras utseenden och livsstil. Vad som är tydligt, och som stör mig, är hur vi kvinnor själva är vår egen värsta fiende genom att utsätta varandra för diskriminerande behandling.

När bestämde vi ett ideal för hur en feminist skall se ut eller förväntas vara? Varför strävar vi efter att skapa homogenitet? Vart tog hyllandet av mångfald vägen?

Jag vill påstå att vi har fått det helt om bakfoten. Feminismen handlar de facto om rätten att vara just olika och trots olikheterna åtnjuta samma, och lika, rättigheter. Det är solidaritet som är nyckelordet! Solidaritet till varandra oaktat våra val, vilka måhända kan handla om valet att raka huvudet, vara beslöjad eller lägga sig under kniven.

Oaktat skäl och orsak bakom våra val bör vår strävan som kvinnor vara att skydda och aktivt arbeta för ett jämställt samhälle där jämlikhet mellan könen är en självklarhet och inte något som avgörs av innehållet i våra sminkväskor.

Jag vill påstå att den här diskussionen inte handlar om någonting annat än att underminera feminister och feminismen. Genom att påstå att vi med anledning av vårt smink inte kan och får kalla oss feminister, alternativt att vi med anledning av avsaknad av smink identifieras som manshatare, avväpna oss till den grad att vi själva förväxlar våra sminkväskor med vår identitet som kvinnor, grupp och jämlika medborgare.

Med eller utan smink så är det dags att vi fokuserar på de verkliga problemen.

Såsom att;

  • könsrelaterat våld och diskriminering är en vardag för många kvinnor,
  • kvinnor alltjämt står för merparten av offren för trafficking,
  • det finns en svensk hederskultur som vi varken erkänner eller pratar om där kvinnor faller offer för skällsord så som hora och dylikt samt
  • kvinnokonventionen ännu inte gjorts till svensk lag

Listan kan sorgligt nog göras lång. Men låt oss för en stund tala om dessa, för alla kvinnor, väsentliga frågor i stället för att bekämpa och diskriminera varandra utifrån innehållet i vår sminkväska, vårt utseende, bakgrund och val!

Låt oss sluta vara vår egen värsta fiende och i stället tala om kvinnokonventionen. En konvention med målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor men som anmärkningsvärt inte gjorts till svensk lag ännu.

För jag undrar verkligen, även om vi alla i ett gemensamt beslut slänger våra sminkväskor idag, kommer vi då att vakna upp till ett mer jämställt samhälle imorgon?

 

Bahar Malavan Naryndji,
gästkrönikör.