Nätverk Norrköping

Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges nätverk i Norrköping!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställd värld. Nätverkets främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till norrkoping@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.