Nätverk Norrköping

Välkommen till UN Women Sveriges nätverk i Norrköping!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställd värld. Nätverkets främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till norrkoping@unwomen.se.

Stöd UN Women Sveriges arbete genom att bli medlem.