Nyheter

Agenda 2030 & SDGs: 17 mål, 169 delmål

E_SDG_Icons-18Den 25-27 september samlas världens ledare i New York för att besluta om en ny utvecklingsagenda. Förhandlingarna har pågått i tre år och nu har förhandlingsdelegationerna enats om de kommande 15 årens prägel  –  en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.  

Den stundande utvecklings-agenda som klubbas inom kort i New York är unik i sitt slag, dels på grund av graden av inkludering i framtagandefasen. En rad olika aktörer har fått göra sig hörda och bidra i processen, dels medlemsstater men även
aktörer från civilsamhället, utsatta grupper, kvinnor, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och privata sektorn. Denna process har varit den mest inkluderande process i FNs historia.

Av de 17 mål som stipulerats är det ett som sticker ut, mål nr. 5, uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors
ställning.
Detta innebär att all diskriminering, våld och kränkande beteende gentemot kvinnor och flickor ska elimineras till 2030.

E_SDG_Icons-05