Nyheter

36 år sedan Kvinnokonventionen trädde i kraft

I söndags var det exakt 36 år sedan FN:s Kvinnokonventionen trädde i kraft, med målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Enligt konventionen ska alla stater garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad på andra sätt.

Men hur ser det egentligen ut med jämställdheten idag? Mycket har hänt sedan 1979, men för att kvinnokonventionens 16 huvudartiklar ska uppfyllas återstår fortfarande mycket arbete. Trots att Sverige var ett av de första länderna som skrev på så gäller fortfarande inte konventionen som svensk lag, vilket innebär att den inte har samma status som andra svenska lagar. Det är av anledningar som denna som vi på UN Women nk Sverige vill att fler ska känna till och arbeta för att konventionens samtliga mål ska uppnås!

Vill du också lära dig mer om Kvinnokonventionen? 

För 50 kronor får du handboken: Jämställdhet är en mänsklig rättighet, En handbok om FN:s Kvinnokonventionen och Pekingplattformen