Våld mot kvinnor och flickor

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett social status, geografisk plats eller religiös eller etnisk tillhörighet. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.
UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att öka medvetenheten om orsakerna till och påföljderna av våld samt förebygga och reagera mot våld. På nationell nivå stödjer UN Women regeringar till att genomföra rättsliga reformer i form av exempelvis skärpta lagar för att skydda kvinnor och flickor från övergrepp.

UN Women bygger en värld fri från våld mot kvinnor och flickor

Vårt arbete ger resultat!


Ditt stöd gör skillnad!

1000 kronor

kan ge 7 poliser i Indien särskild träning i hur fall av våld mot kvinnor och flickor bör hanteras

400 kronor

kan utbilda 8 människorättsaktivister i Mellanöstern i hur de kan engagera pojkar och män till att leva icke-våldsamma liv

100 kronor

kan ge terapi och rådgivning till 6 kvinnor som utsatts för våld i Afrika och Asien