Kvinnokonventionen

År 1979 kom FNs Kvinnokonvention till, men det dröjde tills 1981 innan den trädde i kraft. Kvinnokonventionen – en konvention med målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Enligt CEDAW ska alla stater garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad på andra sätt. När Kvinnokonventionen antogs ratificerade 88 länder den. Dock har flera av de länderna gjort flera reservationer. Trots att Sverige var ett av de första länderna att ratificera konventionen gäller den inte som svensk lag, vilket innebär att den inte har samma status som andra svenska lagar.

UN Women nationell kommitté Sverige vill öka allmänhetens kännedom om Kvinnokonventionen och dess 16 huvudartiklar. Därför arbetar vi med att sprida information och kunskap om den genom exempelvis föreläsningar, debatter och studiecirklar.
Är du intresserad av att boka en föreläsning om Kvinnokonventionen? Vänligen kontakta info@unwomen.se.
Läs mer om Kvinnokonventionen och dess artiklar här.