Vårt uppdrag i Sverige

 
UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women – FNs jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).
UN Women nationell kommitté Sveriges vision är en jämställd värld där ingen människa diskrimineras eller utsätts för våld på grund av sitt kön.
Den nationella kommitténs arbete genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet. Läs mer om organisationen här  

 

I egenskap av nationell kommitté har vi i uppdrag från UN Women att: 

UN Women nationell kommitté Sverige har i uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala programverksamhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt. Insamlingsarbetet till ändamålet sker via svensk insamlingskontroll, 90-konto.
De insamlade medlen bidrar till UN Womens arbete med att:
  • bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor
  • stärka kvinnors ekonomisk och politiska egenmakt
  • öka kvinnors deltagande i beslutsfattande fredsprocesser och fredsbyggande
  • stödja kvinnor och flickor i humanitära kriser
Vi informerar och utbildar nationellt och lokalt om UN Womens arbete, FNs kvinnokonvention, Agenda 2030 och Mål 5. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

 

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för att påverka och informera beslutsfattare om UN Womens arbete, om kvinnors rättigheter och om Sveriges skyldigheter enligt FNs kvinnokonvention.