Nyheter

Utdelning av Anna-priset den 3:e februari kl. 13.00

I samband med Göteborgs filmfestival delas Anna-priset ut även i år. Välkomna att se vem som får priset på Pustervik, Järntorgsgatan 12, i Göteborg.

Priset är ett stipendium på minst 100 000 kronor som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av kvinnokonventionens mål.

Anna-priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women nationell kommitté Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention. Dess betydelse ligger i en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Initiativtagarna till priset vill bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli uppmärksammade och synliggjorda. Detta är ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

”Film kan bidra till att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.”
Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag

Helene Granqvist, ordförande för WIFT