Nyheter

Upp till bevis

Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. FN:s Jämställdhetskonferens, Commission on the Status of Women (CSW) har funnits i 60 år och har bara blivit större med åren. Det har ni kunnat läsa om på flera platser både här på vår hemsida och på unwomen.org.

Det är en oerhört intressant plats att befinna sig på eftersom det pågår en mängd seminarier, utställningar, debatter och mottagningar – liknande ett stort Almedalen. Medlemstater och civilsamhällets organisationer som jobbar med flickor och kvinnors rättigheter ser till att det blir ett fullspäckat arrangemang. Exempelvis arrangerade Sverige, tillsammans med Jordanien och UNFPA, seminarium om kvinnor och flickor på flykt och om rätten till abort.

UN Women anordnade majoriteten av eventen och ett utav dem var ett fullsatt seminarium där Canadas premiärminister beskrev varför han är feminist och även Stefan Löfven gjorde ett uttalande via videolänk om lönegapet mellan kvinnor och män. Arbetet med att förverkliga de globala målen har börjat, där jämställdhet lyfts fram både som ett enskilt mål och som förutsättning för många av de andra målen.

Jag ingick i Åsa Regnérs regeringsdelegation som representant för UN Women nationell kommitté Sverige. I delegationen fanns även Flickaplattformen, Sveriges Kvinnolobby och Kvinna till Kvinna. Riksdagen hade även två representanter från arbetsmarknadsutskottet.

Hannah Stanton, ledamot i UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse, fanns också på plats och tillsammans kunde vi täcka upp många av de viktiga möten som pågick.

Det som slog mig var att alla länder numera talar mycket väl och länge om jämställdhet och vikten av representation. Men frågan är om de går från ord till handling när de väl kommer hem till sina respektive länder.  Nu måste vi följa utvecklingen noga om hur de nya överenskommelserna om flickor och kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna.

Läs mer om överenskommelsen mellan länderna här.

Monica Green,

Ordförande UN Women nationell kommitté Sverige