Tag

Jämställdhet

UN Women Serbien

I februari 2018 var UN Women Serbien och representanter från serbiska regeringen på studiebesök i Sverige. Gruppen besökte olika departement, organisationer och...
Läs mer

The Stockholm Act

The Stockholm Act är en hållbarhetsfestival som arrangeras 21-27 augusti 2017. Syftet med festivalen är att spegla FN:s Agenda 2030 – de...
Läs mer