Nyheter

Sustainable Development Goals

Den 25 september 2015 är ett historiskt datum då det klubbades en ny utvecklingsagenda – Agenda 2030 och Sustainable Development Goals. Dessa ersätter de tidigare Milleniemålen. Agenda 2030  bryter mark med målsättningen att uppnå jämställdhet, ekonomisk tillväxt, bättre stads-planering, anständiga jobb och bostäder, industrialisering, energi, klimatförändringar, hållbar konsumtion och produktion samt fred och rättvisa.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål. Det är en ambitiös och världsförändrande agenda, med målsättning att bland annat eliminera diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. En grundförutsättning för att agendan i sin helhet ska bli uppnåbar är att världen agerar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till skola, vård, säkerhet, kärlek och liv.

För att kunna uppnå hållbar utveckling är samtliga mål beroende av att jämställdhet uppnås. Jämställdhet krävs för att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter och är dessutom en förutsättning för att utrota fattigdom.

UN Women främjar fred och inkludering genom att engagera kvinnor i alla aspekter av fredsbyggande processer, för att därmed skapa inkluderande samhällen. Ytterligare aspekter så som rättssystemets och lagens anpassningsbarhet och implementering av lagar som skyddar kvinnor som utsatts för könsbaserat våld. Genom att fullständigt, utan några förbehåll, skydda kvinnors rättigheter, i lag och i praktik, kan fredliga och inkluderande samhällen byggas upp.

Läs hela UN Womens artikel här.